ติดต่อเรา

ติดต่อเรา ให้เราช่วยเหลือและให้คำปรึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

เป็นเพื่อนกับเรา  เพื่อติดตามโปรโมชั่นต่าง ๆ และรับคำปรึกษาที่เฟสบุคแฟนเพจ : 

ปราชญ์ธรรมไอทีกาดก้อม

ที่อยู่ : 34/2  ถ.สุริยวงค์ ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

เปิด : 8:00 - 20:00

ID LINE : 094 837 2401

โทร : 053 201 119

QR Code : 

ปราชญ์ธรรมไอทีสี่แยกสันติธรรม

ที่อยู่ : 44 ถ.สันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

เปิด : 8:00 - 21:00

ID LINE : 099 379 3628

โทร : 053 213 031

QR Code : 

ปราชญ์ธรรมไอทีหลังโสตศึกษา

ที่อยู่ : 42 สันติธรรม ถ.ธานินทร์  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

เปิด : 8:00 - 21:00

ID LINE : Prajtham.it

โทร : 053 218 650, 091 071 1536

QR Code : 

โทรเลย